ขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์


     


ใส่ข้อมูลการเดินรถ ต้นทาง , ที่ขึ้นรถ, จุดจอดรถปลายทาง, จุดลงรถ , เลือกวันที่เดินทาง
>> คลิ๊กค้นหาเที่ยวรถ 


2. เลือกเที่ยวรถที่จะเดินทางแล้วกด
ดำเนินการต่อ


3. จะปรากฏดังรูป เลือกตำแหน่งที่นั่งได้เลย แล้วคลิ๊กดำเนินการต่อ


4.แสดงรายละเอียดการจอง ห้กรอกข้อมูลผู้โดยสาร ครับ5. กรอกข้อมูลแล้ว ติ๊กถูกที่ยืนยันและยอมรับเงือนไขข้อกำหนด คลิกดำเนินการต่อได้เลย


6. คลิ๊กที่  Print พิมพ์หน้านี้ เพื่อปริ้น แล้วไปชำระที่ 7-Eleven เป็นการเสร็จ ครับ

6.*ชำระเงินภายในวันที่ วันที่จองก่อน เวลา 24.00 น. (ก่อนเที่ยงคืน) หากไม่ชำระภายในกำหนดการจองของท่านจะถูกยกเลิก
spacer

มาตรฐานรถ บขส.


มาตรฐานรถ บขส.

ม.1ก VIP 
M1(K)
Bullet03 คุณลักษณะ
       • รถปรับอากาศชั้น 1 : 24 ที่นั่ง
       • มีห้องสุขภัณฑ์
       • เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 135 องศา

Bullet03 การบริการ
       • พนักงานต้อนรับ
       • อาหาร และเครื่องดื่ม
  
 


ม.4 (ก) VIP   
 
M4(K)
Bullet03 คุณลักษณะ
       • รถปรับอากาศชั้น 1 : 32 ที่นั่ง, 2 ชั้น
       • มีห้องสุขภัณฑ์
       • เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 135 องศา

Bullet03 การบริการ
       • พนักงานต้อนรับ
       • อาหาร และเครื่องดื่ม
 
 


ม.4 (พ)   
 
M4(P)
Bullet03 คุณลักษณะ
       • รถปรับอากาศชั้น 1 : 32 ที่นั่ง
       • มีห้องสุขภัณฑ์
       • เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 125 องศา

Bullet03 การบริการ
       • พนักงานต้อนรับ
       • อาหาร และเครื่องดื่ม
  
 


ม.1 (ข)   
 
M1(G)
Bullet03 คุณลักษณะ
       • รถปรับอากาศชั้น 1 : 40 ที่นั่ง
       • มีห้องสุขภัณฑ์
       • เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 125 องศา

Bullet03 การบริการ
       • พนักงานต้อนรับ
       • อาหาร และเครื่องดื่ม
   
 


ม.1 (ข) ทะเบียน30   
 
Privatebus
Bullet03 คุณลักษณะ
       • รถปรับอากาศชั้น 1 : 40 ที่นั่ง
       • มีห้องสุขภัณฑ์
       • เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 125 องศา

Bullet03 การบริการ
       • ให้บริการเช่าเหมาออกนอกเส้นทาง
       • เช่าเหมาเป็นหมู่คณะ
   
 


ม.4 (ข)   
 
M4(G)
Bullet03 คุณลักษณะ
       • รถปรับอากาศชั้น 1 (2 ชั้น) : 50 ที่นั่ง
       • มีห้องสุขภัณฑ์
       • เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 125 องศา

Bullet03 การบริการ
       • พนักงานต้อนรับ
       • อาหาร และเครื่องดื่ม
   
 


ม.4 (ค)   
 
M4(R)
Bullet03 คุณลักษณะ
       • รถปรับอากาศชั้น 2 (2 ชั้น) : 55 ที่นั่ง
       • เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 125 องศา 

 
 
 


ม.2   
 
M2
Bullet03 คุณลักษณะ
       • รถปรับอากาศชั้น 2
       • 46 ที่นั่ง
   
 

รถโดยสารระหว่างประเทศ   
 
Standard 02car10 Inter
Bullet03 คุณลักษณะ
       • รถปรับอากาศชั้น 1 : 32 ที่นั่ง
       • เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 125 องศา
  
 

spacer

Allpicspacer